• English
 •  
  • Tin tức
  • Tủ sách
  • Video
  

  Sự chết theo chương trình của Tế bào -Apoptosis

  Apoptosis giữ vai trò vô cùng quan trọng trong các quá trình sinh lý. Rối loạn Apoptossis sẽ dẫn đến các quá trình bệnh lý nghiêm trọng trong đó có Ung thư

   Apoptosis giữ vai trò vô cùng quan trọng trong các quá trình sinh lý. Rối loạn Apoptossis sẽ dẫn đến các quá trình bệnh lý nghiêm trọng trong đó có Ung thư.

  Xem chi tiết nội dung trong phần Phụ lục sách Thực hành ứng dụng Gen trị liệu (NXBYH - 2007)
  Các tin khác
  
  Tủ sách
  Video
  Liên kết website

   PGS.TS. Nguyễn Văn Kình

  Copyright © 2016,