• English
 •  
  • Tin tức
  • Tủ sách
  • Video
  

  SỰ BÁO HIỆU CỦA CÁC TẾ BÀO UNG THƯ

  LI GII HIU 

  Ung thư bnh của hệ gen. Nhng thay đổi v số lưng protein, s thay đổi sau tổng hp protein và tương tác protein - protein ảnh hưng trc tiếp cơ bản đến hành vi sinh học của ung thư.   rất nhiều con đưng dẫn đến ung thư, nhng con đưng này th hoạt động một cách riêng l nhưng cũng th hp tác, giao thoa vi các con đưng khác. Chính vì thế mà chế sinh ung thư trở nên phc tạp.

   

  Trong nhng năm gần đây, ngoài phẫu thuật, hóa trị và x trị thì điều trị đích ung thư đã làm thay đổi cách tiếp cận tr liệu căn bệnh ung thư quái ác này. Ngưi ta dùng các loại thuốc để ngăn chặn sự tăng trưng và lan tràn của khối u. Chúng can thiệp vào các phân t đặc hiệu trong chế sinh ung thư và ng trưng khối u, các nhà nghiên cu gọi các phân tử này các đích phân t”, vì thế mi thuật ngữ tr liệu đích”. Hiện nay tr liệu đích đã trở thành thưng qui các bệnh viện vì các hiệu quả vưt trội của trong điệu trị ung thư. Các thuốc nhắm đích thể các kháng th đơn dòng hay các chất c chế phân tử nhỏ. Nhng thuốc này th sử dụng đơn lẻ hay phối hp để nâng cao hiu quả điều trị. Tuy nhiên, đ đưc một phác đ điều trị chuẩn xác ngưi thầy thuốc phải trang b kiến thc về các con đưng tín hiệu tế bào và nhng phân t gây rối loạn chc ng của các thành viên trên mỗi con đưng thì mi thiết lập đưc một liệu trình điều trị chuẩn. Cuốn sách s báo hiệu của các tế bào ung thư đã làm thỏa mãn sự mong đi đó.

   

  Các tác gi cuốn ch đều nhng ngưi đã và đang trc tiếp nghiên cu và thc hành trị liệu đích tại bệnh viện, vì thế g trị của cuốn sách kng chỉ đơn thuần một tài liệu tham khảo mà còn một cẩm nang thc hành. Đưc làm việc trong một môi trưng có sự giao lưu rng rãi c trong và ngoài nưc nên nhng thông tin mà các tác gi mang ti rất cập nhật. Hy vng cuốn sách s giúp ích cho các bác sĩ lâm ng, các nhà nghiên cu v sinh học phân t và nhng ai quan tâm đến lĩnh vc sinh học phân tử ng dng trong lâm ng.

   

  Nhà xuất bản Y học trân trng gii thiệu ng độc giả cun sách S báo hiệu của các tế bào ung thư quí g này.

   

   

  NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 

   

   TẢI CUỐN SÁCH SỰ BÁO HIỆU CÁC TẾ BÀO UNG THƯ

   

   

   

   

  Các tin khác
  
  Tủ sách
  Video
  Liên kết website

   PGS.TS. Nguyễn Văn Kình

  Copyright © 2016,