• English
 •  
  • Tin tức
  • Tủ sách
  • Video
  

  Gen trị liệu kháng HIV khiến các tế bào T kháng lại sự thâm nhiễm HIV

   Một chiến lược Di truyền đầy sáng tạo làm cho các tế bào T kháng lại được sự thâm nhiễm HIV mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển và mọi hoạt động bình thường của chúng. Bài báo đã được đăng tải trên tạp chí Human gene Therapy được xuất bản bởi Libert Inc. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc các nước Nhật Bản

  Một chiến lược Di truyền đầy sáng tạo làm cho các tế bào T kháng lại được sự thâm nhiễm HIV mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển và mọi hoạt động bình thường của chúng. Bài báo đã được đăng tải trên tạp chí Human gene Therapy được xuất bản bởi Libert Inc. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã phát triển một phương pháp Gene Trị Liệu mới kháng HIV, trong đó một gen vi khuẩn gọi là marF được chuyển vào các tế bào CD4+ T. Các protein MarF với bản chất là enzyme (mRNA interferase) sẽ phá hủy các bản sao gen và ngăn chặn sự tổng hợp protein.

  Mẫu thiết kế vec tơ gen trị liệu marF đảm bảo chắc chắn rằng sự tổng hợp protein MarF chỉ được kích hoạt khi thâm nhiễm HIV. Khi nhiễm HIV mà được xử lý bằng các tế bào T thì MarF sẽ bị cảm ứng và ngăn chặn sự tái bản HIV và làm cho các tế bào T kháng lại HIV. Phương pháp mới này được phát triển bởi Hideto và đồng nghiệp tại Tanaka Bio Inc ( Otsu, Shiga , Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul, National Institute of Biomedical Innovation (Tsukuba, Ibaraki, Nhật Bản), Robert Wood Johnson Medical School (Piscataway, NJ). Tiềm năng của việc sử dụng các vec tơ để biểu hiện gen trong các tế bào nhằm ngăn chặn thâm nhiễm virus được David Baltimore xem xét đầu tiên trong một chiến lược gọi là "tiêm chủng nội bào" (intracellular immunization). "Nghiên cứu này minh họa một cách độc đáo con đường đi tới tiêm chủng nội bào", đây là lời phát biểu của Jame M. Wilson - Giám đốc Gene Trị Liệu Trường Đại học Y khoa Pensylvania, Philadelphia, Hoa Kỳ.

  Source: ScienceDaily - Jan 26, 2011

  Các tin khác
  
  Tủ sách
  Video
  Liên kết website

   PGS.TS. Nguyễn Văn Kình

  Copyright © 2016,